Цікава фізика
Неділя, 18.11.2018, 14:04
Вітаю Вас, Гість
Головна Реєстрація RSS
Головна » Статті » SMART NOTEBOOK » SMART NOTEBOOK

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Інформаційно-комунікаційні технологіЇ як невід’ємна частина комп’ютерно орієнтованих засобів навчання.
     

Інформаційно-комунікаційні технології  як невід’ємна частина комп’ютерно орієнтованих засобів навчання.

 
       Сучасний рівень науки і техніки впливає на всі види середовища, в якому існує людина. Вимоги суспільства до підвищення якості освіти потребують удосконалення саме навчально-виховного середовища. За визначенням В.Ю. Бикова, навчальне середовище – це таке штучно сформоване середовище, структура й складові якого сприяють досягненню цілей навчально-виховного процесу (Биков В.Ю., 2004). Одним із параметрів освітнього простору України є засоби навчання, які мають безпосередній вагомий вплив на результати навчання. Багатовіковий освітянський досвід довів доцільність використання засобів навчання в дидактичному процесі.
    На практиці суттєвому розширенню потенційного простору навчального середовища сприяє використання сучасних методів і засобів інформаційно-комунікаційних технологій. Глобальна комп’ютерна мережа Internet розширює доступне навчальне середовище різноманітними цифровими інформаційними освітніми ресурсами. Отже, створюються умови для реалізації різних цілей, стратегій навчання відповідно до індивідуальних можливостей учителів та учнів. Разом із тим актуальною постає проблема правильного відбору цифрових ресурсів та використання їх учителем відповідно до дидактичних принципів.
    Педагоги нового покоління повинні вміти кваліфіковано обирати та застосовувати саме ті технології, які повною мірою сприятимуть досягненню мети, а саме гармонійному розвитку учнів із урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.
   Нині змінюються цілі та завдання сучасної освіти, — відбувається зміщення акценту із засвоєння знань на формування компетентностей, на особистісно-орієнтоване навчання. Проблемі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання в сучасний освітній процес в Україні присвячені дослідження таких науковців, як В.Ю. Биков, Я.В. Булахова, О.М. Бондаренко, В.Ф. Заболотний, О.А. Міщенко, О.В. Шестопал та ін. Більшість досліджень свідчать про підвищення ефективності навчально-виховного процесу завдяки використанню сучасних мультимедійних засобів навчання(МЗН) - комп’ютера, відеопроектора, інтерактивної дошки тощо. Зокрема, спостерігається підвищення пізнавального інтересу, всебічного розвитку, творчого зростання тих, хто навчається, завдяки стимулюванню навчальної діяльності і збільшенню інформативності навчального матеріалу.
   Необхідно зазначити, що формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів полягає не тільки і не стільки в оволодінні ними навичок оперування засобами інформаційних технологій, як у формуванні досвіду застосування ІКТ у своїй професійній  діяльності орієнтованого на сучасні освітні результати.
   Педагогам стали доступні нові інструменти й технології для формування пізнавальної активності школярів. У першу чергу, це бібліотеки цифрових освітніх ресурсів – мультимедійні освітні матеріали нового покоління, які значно підвищують наочність та разом із цим забезпечують самостійність роботи учнів. Інструментом для підтримки такої діяльності учнів стали стандартні офісні додатки, спеціалізовані предметні та професійні програми, адаптовані до навчальних цілей. Перед педагогічною громадою в інформаційному суспільстві постає завдання забезпечити активну навчальну роботу школярів, сформувати в них організованість, здатність самостійно вчитися, знаходити й використовувати потрібну інформацію, працювати в колективі, знаходити рішення проблем у нестандартних ситуаціях, розв’язувати невідомі раніше задачі. До нових інструментів і технологій, що з’явилися в цей час для вирішення цього завдання, відносяться: енциклопедично повні й постійно обновлювані, загальнодоступні бібліотеки цифрових освітніх джерел – мультимедійні освітні матеріали нового покоління, які задають новий рівень наочності й доступності, забезпечуючи простір для самостійної роботи учнів; комп’ютерні інструменти й середовища для підтримки цієї діяльності – від стандартних офісних додатків і загальнодоступних редакторів до спеціалізованих предметних і задачних середовищ, професійних додатків.
   Найважливішою метою  є формування й поширення в освітньому середовищі цих бібліотек та інструментів, використання їх у нових навчальних курсах, розробка методик організації активної роботи школярів із цими бібліотеками й інструментами.
   Цієї мети не можна досягти без підтримки з боку науковців та керівників освітніх закладів, розвитку, стимулювання творчої роботи педагогів і педагогічних колективів, забезпечення переходу педагогів до більш індивідуальних і активних методів навчання, надання їм можливості широко використати нові інформаційні ресурси в навчальній роботі. Завдання педагогічного суспільства – створити засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) необхідні умови для творчої роботи вчителів.
   Серед інформаційних технологій провідне місце безперечно посідають інтерактивні дошки (SMART Board, INTERWRITE Board, 3M Digital Board тощо) - це одне з сучасних, технічних засобів навчання для взаємодії вчителя з класом. У ній поєднуються проекційні технології з сенсорним пристроєм. Така дошка не просто відображає об'єкти, як це робить проектор, а дозволяє керувати процесом презентації, електронним маркером вносити поправки і корективи, робити кольором позначки і коментарі поверх відеокліпів або заздалегідь створених презентацій. Різноманітність кольорів, доступних на інтерактивній дошці, дозволяє вчителям виділяти важливі області, привертати увагу учнів до найбільш важливих  і значущих блоків  інформації, зв'язувати загальні ідеї чи показувати їх відмінності.
            Навчання за допомогою інтерактивних дошок SMART Board мало чим відрізняється від звичних методів викладання. Основи успішного проведення уроку ті самі, незалежно від технологій й устаткування, що використовує вчитель. Насамперед, будь-яке заняття повинне мати чіткий план і структуру та досягати певних цілей і результатів.                  
     Структура уроку завжди залишається та ж - неважливо, використовується інтерактивна дошка чи ні. Але в деяких випадках інтерактивна дошка SMART Board може стати гарним помічником, наприклад, при, так би мовити, індуктивному методі викладання, коли учні приходять до тих або інших висновків, сортуючи отриману інформацію.
   Вчитель може по-різному класифікувати матеріал, використовуючи різні можливості дошки: переміщати об'єкти, працювати з кольорами, - при цьому, залучаючи до процесу учнів, які потім можуть самостійно працювати в невеликих групах. Іноді можна знову звертати увагу учнів на дошку, щоб вони поділилися своїми думками й обговорили їх перед тим, як продовжити роботу. Але важливо розуміти, що ефективність роботи з дошкою багато в чому залежить від самого викладача та від того, як він застосовує ті або інші її можливості. Технологія SMART допомагає проводити динамічні презентації, показувати документи, сторінки Інтернету або відео на інтерактивному екрані, що відкликається на дотик пальця чи маркера, зробити будь яку модель інтерактивною.
   Основою ефективності використання технології SMART є набір програмового забезпечення для інтерактивної дошки, яке дає набір різноманітних функцій та інструментів роботи.
   Розглянемо основні функції (інструменти)    та їх використання.
Редактор SMART Notebook.    Дозволяє створювати презентації, слайди-кадри, розмір яких відповідає розміру екрану. На цих кадрах розміщуються малюнки, тексти, інші об'єкти, які можуть змінюватися за розміром, копіюватися, ставати прозорими, повертатися тощо.
Функція повертання об'єкту.    Дозволяє вчителю робити інтерактивними шкали приладів, використовувати об'ємні моделі, змінювати кут спостереження тощо
Функція маркер.    Дозволяє з'єднувати окремі частини приладів, роботи інтерактивними досліди, використовувати під час розв'язання кросвордів, завдань з вибором відповідності тощо. Використання маркерів різного кольору можливо під час розв'язання задач (різні маркери для двох учнів). Робити креслення дослідів (особливо з електрики, оптики) та виконувати лабораторні роботи.
Функція ластик.    Дозволяє прибирати неправильні розв'язання та відповіді.
Функція рух об'єкту.    Дозволяє легко змінювати умови задач. Окремі малюнки легко переносяться в різні місця та розташовуються відповідно до процесу, при цьому все зберігається.
Функція кількаразового клонування.    За однією умовою для різноманітних матеріалів та значень фізичних величин можна створювати завдання для різних варіантів та різного рівня важкості.
Функція інтерактивні об'єкти колекції.    Дозволяє використовувати вже готові фізичні об'єкти, які за потребою можна змінювати. Доступні 98 різноманітних малюнків, 26 інтерактивних моделей, 60 файлів та сторінок, що ілюструють фізичні процеси та явища.
Інструмент ножиці.    Дозволяє створювати мозаїки, лото, вирізати та зберігати (потім використовувати) елементи моделей в буфері обміну.
   Перераховані далеко не всі можливості, які надає технологія SMART, але й надані показують, що вони допомагають вчителю зробити урок інтерактивним з великою кількістю наочності та змісту.
Таким чином використання комп'ютерних моделей та технології SMART на уроках фізики надає можливість вчителю досягти позитивних результатів:
•    збільшення об'єму зорової інформації, що суттєво підвищує якість та ефективність викладання предмету;
•    можливості SMART залучають учнів до активної діяльності, активізують їхній творчий потенціал;
•    яскравість комп'ютерної графіки дозволяє розвивати наочно-образне мислення;
•    реалізується можливість опрацювання великої кількості інформації;
•    створюються умови для індивідуальної дослідницької роботи з комп'ютерними моделями, в ході якої вони можуть самостійно ставити експерименти, швидко перевіряти свої гіпотези, встановлювати закономірності.
З іншого боку описані можливості використання SMART та комп'ютерного моделювання не повинно створювати ілюзію легкості розв'язання педагогічних проблем. Використання таких підходів потребує від педагогів розробки системи завдань, які будуть направлені на формування високого рівня розвитку мисленнєвих операцій: аналізу, синтезу, узагальнення тощо. Робота вчителя при цьому не тільки не спрощується, але й ускладнюється і потребує більш високої кваліфікації. І наскільки педагог готовий к змістовному осмисленню традиційних підходів до викладання, їх дієвому аналізу з урахуванням активного впровадження SMART та комп'ютерного моделювання в навчальний процес та практичної реалізації, настільки ефективними будуть і результати навчання.
Інформаційні технології видозмінюють і професійну діяльність педагога, і навчальну діяльність школяра.
Отже, доповнення системи засобів навчальної діяльності комп’ютерно-орієнтованими засобами навчання істотно змінюють структуру навчального середовища та впливають на розвиток педагогічної практики в закладах освіти.
Категорія: SMART NOTEBOOK | Додав: ІванВолодимирович (01.05.2013)
Переглядів: 1387 | Теги: програмне середовище Smart Notebook, функціональні можливості Smart Note, інформаційно-комунікаційні технолог | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]